Rybník

Stavba rybníka je jedním z hlavních cílů našeho spolku. V současné době, kdy chybí srážková i spodní voda v celé České republice, je zadržování vody v přírodě i jedním ze základních cílů celé naší společnosti. Bohužel administrativa a byrokracie neustále prodlužuje všechny lhůty, vedoucí k našemu cíli. V současné době je vydáno platné stavební povolení na dokončenou projektovou dokumentaci.

Rybník bude budován jako biocentrum. To znamená nejen"nádrž k chytání ryb", ale souhrn přírodních- zejména vodních prvků v zakomponovaném rostlinstvu, které bude sloužit k životu všemožných vodních živočichů, ptactva a ryb. Přispěje k oživení krajinného rázu a v neposlední řadě k zadržování vody. Spravován by

měl být následně po vybudování právě naším rybářským spolkem, který se nemalou měrou podílel na financování přípravy a vyhotovení projektové dokumentace.

Biocentrum bude budováno na pokoku Blata mezi Senicí na Hané a Seničkou v prostoru zvaným Véklice.

Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu bude investorem Pozemkový úřad.