Představení Rybářského spolku Senice na Hané

Přestože věříme, že v Senici na Hané není nikdo, kdo by alespoň netušil, že v obci funguje rybářský spolek, rozhodli jsme se po dlouhých letech provést krátké představení.

Spolek vznikl v roce 2003 jako společenství lidí v Senici na Hané, kteří mají rádi přírodu, zajímá je rybářský sport, či rybaření mají jako koníček. V roce 2010 byl oficiálně registrován.

Rybáři v Senici nejsou pouze pánové, ale členkami jsou i dámy, kterých je nyní 15. Počet členů se léty mění, a v letošním roce se ustálil na čísle 35. Spolek není uzavřenou komunitou, ale zejména v budoucnu věříme v zájem mládeže o tuto krásnou zálibu.

Zájem je jistě podmíněn i tím, že Senický spolek nemá takzvanou „vlastní vodu“. V posledních rocích (minimálně 10), se členové intenzivně snaží pomoci uskutečnit záměr stavby rybníku přímo v Senici na Hané. Přes obrovské množství překážek, úkladů a různých nepřejícností se podařilo dokončit projektovou dokumentaci, a věříme že se podaří realizovat i stavbu samotnou, a to v oblasti Véklice – směrem k Seničce.
Náš spolek k tomu přispěl z vlastních peněz částkou bezmála 150 tis. Kč. Po letošním extrémním suchém období zcela jistě není nikdo, kdo by byl proti celorepublikovému zájmu, který ministerstvo zemědělství nazývá jako “potřebu zadržovat vodu v krajině“, a to výstavbou vodních biocenter, rybníků a podobných zařízení.

Činnost spolku se neskládá pouze z individuálního rybaření, ale naši členové se účastní různých regionálních rybářských závodů, kde zaznamenali spoustu předních umístění. Rovněž se účastní i týmových závodů, kde jsme například v letošním roce vybojovali 5 místo , a to za účasti i několika profesionálních týmů ,sponzorovaných renomovanými výrobci rybářského vybavení.
Dvakrát ročně pořádáme i závody vlastní, a to zejména na rybníku v Drahanovicích a přehradě Jestřabice.

Spolek v jarních měsících v letošním roce rovněž vyčistil prostory kolem potoka Blaty, v části na Loučkách a odklidil cca 5 tun odpadu z nepovolené stavby.
Samozřejmě musím zmínit již 15 tý ročník tradičního Rybářského plesu, který jsme uspořádali letos v únoru, a který patří mezi nejnavštěvovanější plesy v Senici.
V letošním roce budou spuštěny i webové stránky našeho spolku, kde si budou moci zájemci prohlédnout více fotografií z naší činnosti.
O naší činnosti jsme se rozhodli informovat pravidelně.

Za Rybářský spolek Senice na Hané - ing. Vymazal Lubomír


Článek převzat ze Senického Zpravodaje z roku 2018.