Výroční schůze Rybářského spolku Senice na Hané

Vloženo 10. 03. 2019

Výroční schůze se uskutečnila 9.3.2019, za účasti 23 členů.
Na schůzi byl odsouhlasen plán akcí na rok 2019, předneseno vyúčtování letošního plesu a odsouhlaseno pořádání plesu v roce 2020,
s termínem 7.2.2020. Dále byly předneseny informace o stavu řízení na budování biocentra Véklice, přednesen návrh na změnu ve
využití poskytnutých prostředků od Obce Senice na Hané, vzhledem ke zdržení výše uvedeného řízení a návrh na podání žádosti o pronájem pozemku .Rovněž byly řešeny záležitosti ve věci přijímámí a stabilizace členské základny, termíny závodů našeho spolku
v Drahanovicích (8.5.2019) a Jestřabicích (7.9.2019).
                                                          Vložil Luboš Vymazal

Výroční schůze Rybářského spolku Senice na Hané
Novinky - výpis všech