Rybaření v době koronaviru.

Vloženo 19. 04. 2020

V nynější těžké době šíření nemoci Covid 19 - "koronaviru", má náš koníček několik výjimek z ceostátních opatření.
Dle výkladu Ministerstva zemědělství (MZe) je výkon rybářského práva, zejména pak individuální lov, činností, která je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se nevztahuje krizové opatření (Informace Ministerstva zemědělství ze dne 16. 3. 2020: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215).
Je třeba se však chovat velmi zodpovědně- dodržovat odstupy, neshlukovat se , nosit roušky( a tím neohrožovat ostatní), a v neposlední řadě dodržovat hygienická
opatření.
Lov ryb v době, kdy náš národ prochází takto těžkou zkouškou, je o osobní zodpovědnosti každého rybáře. Prosíme, chovejte se tak, abyste nenakazili sebe ani druhé a abyste svým nezodpovědným jednáním při výkonu rybářského práva nevrhali špatné světlo na náš spolek.
                                       

Novinky - výpis všech